• Ocena stanu zdrowia naszych stóp,
  • Rekomendacja dalszych form leczenia,
  • Udzielanie wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp