Opracowywanie paznokcia zmienionego chorobowo (grzybice, pleśnice, kandydozy), pedicure leczniczy z wykorzystaniem antygrzybicznych preparatów leczniczych. Podczas zabiegu pobierany jest materiał do badań mikologicznych.
• Profesjonalne usunięcie fragmentu zmienionej chorobowo płytki paznokciowej.
• Pobranie materiału do badań mykologicznych ( chodowla pobranego materiału w Instytucie,
celem potwierdzenia lub wykluczenia grzybicy, drożdźycy ).
• Precyzyjna rekonstrukcja płytki, przy wykorzystaniu preparatów leczniczych.